UADI uadi uadi
  Home  »  Research   »  FRVŠ 437/2012 project
Site Map  |  Where to find us  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

FRVŠ 437/2012 project - Innovation in Teaching Logistics Processes with the Help of Discrete Event Simulation Method  

Cílem předkládaného projektu bylo umožnit studentům prohloubit znalosti problematiky modelování dopravních, výrobních a jiných logistických systémů
s následným prováděním simulačních experimentů pomocí vytvořených simulačních modelů. Simulační modely vytvořené v SW Plant Simulation umožní
porovnat možnosti řešitelnosti zadaných úloh pomocí známých analytických metod s přístupem založeným na diskrétních simulacích.

Sub-pages:

Specific outputs of the FRVŠ 437/2012 project - Innovation in Teaching Logistics Processes with the Help of Discrete Event Simulation Method
Materials for students and classes
pixel
pixel
pixel
pixel BUT  | FME  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Mail Staff  | Studis  | Mail Students pixel