UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Dynamika vozidel  »  Měření kinematických bodů
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Přesné měření kinematických bodů zavěšení kol  

Při vytváření modelu zavěšení kol vozidla patří mezi klíčové vstupy především poloha jednotlivých kinematických bodů zavěšení, tj. bodů, kde se jednotlivé části zavěšení (včetně rámu vozidla) navzájem spojují pomocí kulových, rotačních či jiných kloubů (kinematických vazeb). Vzájemná poloha těchto bodů následně určuje geometrii zavěšení a také kinematické charakteristiky zavěšení (změna vzájemné polohy bodů při zdvihu kola a natočení kola). Souřadnice těchto bodů jsou uvažovány při konstrukci vozidla a jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci. Získat tato data přímo od výrobce daného vozidla je však ve většině případů nemožné. Existují také situace, kdy jsou souřadnice těchto bodů z výkresové dokumentace sice dány, ale nepřesnostmi při výrobě nebyla jejich poloha dodržena, což může vést ke změnám kinematických charakteristik zavěšení a následně pak také ke změnám chování vozidla oproti původním návrhům. Optické skenery Tritop a Atos, které jsou k dispozici na ÚADI umožňují velmi přesné zjištění polohy těchto klíčových bodů zavěšení.

 

 

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel