UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Dynamika vozidel
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Dynamika vozidel  

Obsah:

  1. Cíle a zaměření
  2. Profil vedoucího výzkumné zkupiny
  3. Související odkazy

 

Cíle a zaměření

Výzkumná skupina Dynamiky vozidel je zaměřena na výzkum a aplikace výsledků v oblasti jízdních vlastností vozidel. Činnost skupiny zahrnuje matematické modelování a simulační výpočty dynamiky vozidel, aerodynamické výpočty, jízdní zkoušky a měření jízdních manévrů, laboratorní měření parametrů vozidel. Těžištěm výzkumu je vývoj metod a nástrojů podporující návrh vozidla a to jak ve fázi, kdy ještě není vytvořen prototyp tak i v etapě, kdy se dolaďují jízdní vlastnosti vozu na základě testovacích jízd. Pro dnešní dobu je charakteristické, že jednotlivé nástroje se využívají pouze v rámci jedné vývojové etapy, např. simulace se využívají téměř výhradně v době návrhu vozidla. Během testů se výhradně používají nástroje pro sběr a analýzu dat. My se zaměřujeme na překonání těchto hranic a na účinné propojení všech nástrojů ve všech etapách vývoje a testování. Za tímto účelem budujeme náš systém softwarových nástrojů, (SADT - Systém of Automotive Development Tools), který odpovídá výše zmíněnému záměru. Úspěšnost jednotlivých analýz a výpočtů do značné míry závisí na vstupních informacích, které jsou pro tyto účely k dispozici. Proto naše úsilí rovněž směřujeme k vypracování metod využívajících moderních technologií k zajištění potřebných dat.

Spolupracujeme s firmami v automobilovém průmyslu na výzkumných projektech, na vývoji výpočetních nástrojů a poskytujeme služby v oblasti měření. Naše zkušenosti, software a experimentální vybavení nabízíme formou služeb firmám nejen v automobilovém průmyslu. Služby poskytujeme i v oblasti motoristického sportu.

Profil vedoucího výzkumné skupiny

Doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. se dlouhodobě věnuje dynamice vozidel zejména v oblasti jízdních vlastnosti a ovladatelnosti a to jak po teoretické stránce tak aplikacemi vědeckých poznatků v praxi. Je zakladatel výzkumné skupiny Dynamiky vozidel. Buduje zázemí skupiny v oblasti měřící techniky, software (ADAMS, Matlab) a je zakladatel 3D pracoviště s 3D scannery. Systematicky pracuje na vývoji softwarových nástrojů SADT (System of Automotive Development Tools) zaměřených na podporu konstrukčního návrhu vozidla, analýzy jízdních stavů (vypočtených i měřených), optimalizace kinematických i dynamických vlastnosti zavěšení kol a subsystémů vozidel ovlivňující jízdní vlastnosti automobilů.

Vyučuje Dynamiku vozidel a Virtuální prototypy. V oblasti simulací zavedl do výuky a na univerzitu multibody software ADAMS a je odborným grantem tohoto software pro celou univerzitu.

Vedle teoretických znalostí má i praktické zkušenosti získané zejména působením v oblasti motosportu (www.carsdynamics.eu). Je konzultantem řady českých závodních týmů, spolupracoval na vývoji továrních vozů pro mistrovství světa v rally a vozu kategorie S2000, závodní okruhových vozů (otevřených formulových vozů, vozů GT a další). Spolupracuje s vývojovými odděleními firem v automobilovém průmyslu. Společně se studenty doktorského studia řeší s těmito firmami řadu výzkumných projektů.

Kontakt:

Doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Vedoucí odboru automobilů a traktorů
Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

Tel.: 5 4114 2268
Fax: 5 4114 3232
E-mail: portes@fme.vutbr.cz

 

Další spolupracovníci:

Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
Ing. Jan Vančura, Ph.D.
Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.
Ing. Jan Fojtášek

   

Podřazené stránky:

Simulace Vozidel
Analýza dat
Jízdní zkoušky
Laboratoř dynamiky vozidel
3D Laboratoř
Hardware In the Loop
SADT - System of Automotive Development Tools
SAMS (Symbolická Analýza Mechanických Systémů)
SAMS Suspension
SAMS Vehicle Steady State
SADT - Analýza dat
Nabídka služeb v oblasti dynamiky vozidel
pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel