UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Projekt FRVŠ 437/2012  »  Výstupy projektu
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Výstupy projektu FRVŠ 437/2012 - Inovace výuky logistických procesů pomocí metody diskrétní simulace  

Konkrétními výstupy projektu bylo:

  1. Vytvoření pěti simulačních modelů vybraných typů dopravníkové techniky používané v průmyslu (zvedák, otočný a kyvný stůl, pásový a řetězový dopravník aj.) včetně zachycení variant jejich logiky řízení.
  2. Vytvoření tří simulačních modelů založených na úlohách teorie front a hromadné obsluhy.
  3. Vytvoření pěti simulačních modelů představujících zjednodušené úseky reálné výroby, zásobování a skladového hospodářství, které umožní provést simulační experimenty s cílem optimalizovat vybrané výrobní charakteristiky (denní produkce, vytížení zařízení, využití kapacity skladů aj.).
  4. Vytvoření tří simulačních modelů založených na úlohách teorie grafů doplněných vždy o analogický příklad řešitelný vhodnou analytickou metodou (porovnání výsledů ve formě Sankeyova diagramu s výsledky Ford-Fulkersonova algoritmu, dopravní problém a hledání cest na grafu).
  5. Zpracování manuálu pro práci se SW Plant Simulation obsahujícího postup realizace vytvořených modelů.
  6. Prezentace výsledků tohoto projektu na domácích a mezinárodních konferencích a zpřístupnění odborné veřejnosti formou příspěvků do časopisů. Dále jsou výsledky prezentovány na webových stránkách Ústavu automobilního a dopravního inženýrství ve formě e-learningových podkladů do výuky.
pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel