UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Doktorské studium
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Doktorský studijní program ÚADI  

Doktorský studijní program Stroje a zařízení (D4Z)

Obor Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Specializace Automobilní a dopravní inženýrství

Garant programu: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Doktorský studijní program Stroje a zařízení, obor Konstrukčního a procesního inženýrství zahrnuje velmi široký obor návrhů strojů a zařízení, provozu a procesů technologických souborů a celků. Studium je zaměřeno na výpočtové modely strojů a zařízení, experimentální úlohy a na moderní způsoby počítačového modelování a simulace provozu a probíhajících procesů v jednotlivých strojích, resp. souborech zařízení. Disertační práce jsou definovány konkrétním realizačním výstupem ve studovaném oboru.

Charakteristika specializace

  • Osobní a nákladní automobily, autobusy, přívěsové a návěsové jízdní soupravy, motocykly.
  • Spalovací motory pro pohon všech druhů vozidel a pracovních strojů, dynamika hnacích ústrojí, příslušenství motorů, ekologie.
  • Stroje a zařízení pro manipulaci s materiály ve vnitrozávodové dopravě a mezioperační dopravě, pro těžbu a dopravu stavebních materiálů a surovin, pro dopravu osob v budovách.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Absolvované magisterské studium v oblasti technických věd.

Možnosti uplatnění

Po dokončení studia a obhajobě doktorské disertační práce naleznou absolventi uplatnění ve státních i resortních výzkumných ústavech a vývojových odděleních výrobních závodů českého i zahraničního průmyslu, jejichž činnost se vztahuje ke studovanému oboru (automobilový průmysl, vývoj a výroba stavebních a dopravních a manipulačních strojů atd.). Obdobné uplatnění mohou najít i v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Ústav udržuje pracovní kontakty s několika zahraničními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti. Zejména bohatou spolupráci má ústav s Otto-von-Guericke-Universität Magdegurg, TU Dresden a TU Keiserslautern. Doktorandi mohou vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé stáže na tato pracoviště, případně lze na těchto univerzitách zpracovat a obhájit doktorskou disertaci.

 

Nabídka témat pro akademický rok 2019/2020

 školitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.: Tema_PHD_studia_2019-2020_Novotny.pdf

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel