UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Dynamika vozidel  »  SAMS Suspension
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

SAMS Suspension  

Typy náprav

Libovolný typ náprav včetně mechanismu odpružení. Trojrozměrné modely jsou vytvořeny programem Sams podle konkrétní nápravy a požadavků na vstupní a výstupní veličiny. Model může obsahovat i modely typických seřizovacích prvků pro snadnější zadávání nastavení nápravy.
 

Kinematické charakteristiky

Funkce kinematických veličin na zdvihu a na natočení kola: sbíhavost, střed klopení, anti squat, anti dive, anti lift, odklon, Ackermannova geometrie, záklon, závlek kola, příklon rejdové osy, ... .


Převody sil

Síla na kole/síla na pružině, síla na kole/moment na stabilizátoru, tuhost odpružení kola, klopná tuhost zavěšení.


Optimalizace

Jednotlivé kinematické charakteristiky jsou v programu rozděleny do 3 skupin, podle požadavků na vlastnosti, které mají být výpočtem dosaženy. První skupinu tvoří kinematické veličiny, u nichž je kladen požadavek na jejich hodnotu v jednom pracovním bodě (nejčastěji v základní výškové poloze, např. sbíhavost, odklon kola, rozchod, výška středu klopení, anti-dive atd. v pracovní výšce vozu). Druhou skupinu tvoří kinematické charakteristiky, u nichž je optimalizován celý průběh závislosti na zdvihu kola, např. bump-steer (natočení kola v celém rozsahu zdvihu kola). Třetí skupinu tvoří kinematické charakteristiky, na něž není přímo kladen konkrétní požadavek, který má být dosažen výpočtem, ale přesto jsou vypočteny, aby bylo možné zkontrolovat, zda nevykazují nějakou nežádoucí abnormalitu, jež by znehodnocovala výsledky optimalizačních výpočtů.
 

Návaznosti

  • analýzy poskytující důležité informace pro optimalizaci kinematických charakteristik
  • další moduly systému SADT
  • nástroj podporuje „racionální setup“

 

 

 

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel