UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Plynové motory  »  Lokomotivní motor na CNG
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Ústav automobilního a dopravního inženýrství vyvinul lokomotivní trakční motor na CNG  

Jeden z trendů současné doby v použití alternativních paliv je využití stlačeného zemního plynu (CNG) pro pohon spalovacích motorů. Ústav automobilního a dopravního inženýrství vyvinul ve spolupráci s průmyslovými partnery MARAT engineering s.r.o. a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jedním z největších dodavatelů techniky firmy Caterpillar, doposud největší motor ve svých zkušebnách - lokomotivní trakční motor používající jako palivo CNG.

Výzkumný úkol byl poměrně rozsáhlý a náročný. Jednalo se o 12-ti válcový vidlicový motor  o zdvihovém objemu 27.000 cm3 s řadami válců uspořádanými do V, nově instalovaný na motorových zkušebnách Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, zkoušený navíc při vysokých zatíženích. Úkol zahrnoval jak technické řešení hardwarové části, spočívající v návrhu komponent systému, tak ve vyvinutí řídícího software motoru. Z hlediska použitých komponent byl pracovníky ÚADI navržen celý palivový systém CNG včetně vstřikovačů. Vzhledem k jinému průběhu hoření CNG oproti průběhu spalování dieselového motoru byly použity nové, pro spalování CNG vhodnější písty.

Byly rovněž navrženy komponenty elektronického řídícího systému, některé moduly byly vyvinuty speciálně pro tento systém.  Návrh komponent byl úzce svázán s naprogramováním nové řídící jednotky motoru. Vyvinutí řídícího algoritmu, určení a zadání potřebných charakteristik a hodnot pro různé režimy práce motoru bylo jedním z hlavních úkolů vývojových prací. Motor musel splňovat jak výkonnostní požadavky, tak ekologická kritéria. Požadavkem např. bylo, že výkon motor musí dosahovat minimálně 500 kW při splnění všech souvisejících kritérií. Tento požadavek se podařilo splnit, stejně jako ostatní požadované hodnoty.

V současné době je fáze vývoje na motorových zkušebnách ÚADI ukončena a trakčním motorem je již osazena lokomotiva k provozním a homologačním zkouškám. Takto ji mohli zhlédnout i návštěvníci  Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Provedené výzkumné a vývojové práce přinášejí nejen výsledné řešení pro konkrétní motor dopracované do praktické použitelnosti, ale znamenají rovněž získání cenných zkušeností k využití perspektivních alternativních paliv u dalších spalovacích motorů v budoucnosti.

Video ze zkoušek na zkušebně (0:40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixel
Formule Student 
Formule Student

 
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel