UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Bakalářské studium
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Bakalářské studijní programy ÚADI  

Obor: Strojní inženýrství

Garant oboru: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

B-STI

Podrobné informace na www:

www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/programy.html

Charakteristika oboru

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je zaměřen především jako příprava ke studiu na vyšším (magisterském) stupni vysokoškolského vzdělání. Je určen zejména pro ty uchazeče, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat nejkratší cestou titul inženýr.

  • Struktura oboru je volena tak, aby studenti získali hluboké znalosti v oblasti inženýrských věd.
  • Během studia třetího ročníku se studenti mohou profilovat pomocí povinně volitelných předmětů, a to zejména na oblast konstruování a strojírenskou technologii.
  • Ve třetím ročníku studenti zpracovávají bakalářskou práci na libovolném ústavu fakulty dle svého výběru.
  • Po absolvování bakalářského studia pak mohou pokračovat studiem magisterského oboru tohoto ústavu či libovolného jiného magisterského oboru fakulty.

Cíle studia

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).
  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti dalšího studia

  • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
  • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
  • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.

 


Obor: Stavba strojů a zařízení

Garant oboru: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

B-SSZ

Prezentace oboru:

B2324.pps

Charakteristika oboru

V rámci studia tohoto oboru jsou studenti seznámeni jak s teoretickými základy oboru stavby strojů (mechanika, fyzika, elektrotechnika atd.), tak také s postupy jejich hospodárného dimenzování včetně využití poznatků z oblasti počítačového navrhování strojních konstrukcí. V závěru studia se posluchači věnují užšímu zaměření studovaného oboru - a to na oblast dopravní a manipulační techniky (automobily, dopravní a manipulační zařízení) nebo na stavbu výrobních strojů.

Cíle studia

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat především transportní, dopravní a výrobní stroje a jejich konstrukčních skupiny a podskupiny. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů na výše uvedené skupiny strojů. Dále student tohoto oboru získá schopnost organizovat činnost v obchodních a servisních firmách strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností převážně v oblasti transportních, dopravních a výrobních strojů.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti uplatnění

Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit jak při navrhování strojů a zařízení oboru všeobecného strojírenství včetně experimentálních prací, tak také při jejich provozu. Mohou zastávat funkce konstruktérů, pracovníků zkušeben a provozních pracovníků.

Možnosti dalšího studia

Po úspěšném absolvování tohoto oboru může student pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském dvouletém studiu oborů M-ADI „Automobilní a dopravní inženýrství” nebo M-VSR „Výrobní stroje, systémy a roboty”

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Zahraniční univerzity, se kterými má Ústav automobilního a dopravního inženýrství kontakty, mají za jednu z podmínek přijetí studenta na stáž ukončené bakalářské studium. Proto stáže v zahraničí v bakalářském studiu nepřipadají prozatím v úvahu.

Pedagogický poradce

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., tel: 541 142 427, e-mail: skopan@fme.vutbr.cz

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel