UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Studium v zahraničí
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Studium v zahraničí  

Každý rok vyjíždějí naši studenti na zahraniční univerzity v rámci programů ErasmusSocrates. Studují na universitách v Anglii, Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku a dalších zemích.

Informace o možnostech studia na zahraniční universitě najdete na webových stránkách FSI – Studium v zahraničí.

Studenti zajímající se o studium v zahraničí si na základě informací o předmětech studia na zahraniční univerzitě vyberou předměty studia, které chtějí na zahraniční univerzitě absolvovat (zpravidla s využitím webových stránek university). Mají-li být předměty absolvované na zahraniční univerzitě uznány ve studijního plánu na FSI VUT, musí se jednat o uznatelné ekvivalenty.

Studenti navazujícího magisterského studia oboru M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství se zaměřením na Motorová vozidla a Spalovací motory sestaví a vyplní návrh studijního plánu, viz

Návrh studijního plánu - šablona

a vyplněný jej odevzdají tajemníku ústavu Ing. Pavlu Ramíkovi. K jednomu předmětu na FSI VUT je možno navrhnout i více návrhů na ekvivalentní předmět na zahraniční univerzitě, ústav bude nápomocen při výběru vhodného předmětu. Posouzení uznatelnosti předmětů je v kompetenci ředitele ÚADI a studentu je oznámen výsledek. Na jeho základě ja pak možno vycestovat na zahraniční univerzitu se znalostí uznatelnosti vybraných předmětů.

Vyřízení pobytu se řeší s referentkou Studijního oddělení pro zahraniční mobility studentů.

Praktické problémy a jejich řešení

1. Pokud na zahraniční univerzitě není nalezen vhodný ekvivalentní předmět a student nechce díky studiu v zahraničí své studium prodlužovat, může si chybějící předmět zapsat a absolvovat na FSI v následujícím nebo předchozím ročníku (vzhledem k době výjezdu) . Toto je dobré udělat nejlépe předem, před výjezdem. Chybějící předmět např. po návratu v posledním ročníku studia už nemusí být možnost dodatečně absolvovat - většina předmětů se vyučuje pouze v zimním nebo pouze v letním semestru. Proto je vhodné zajímat se o studium v zahraničí co nejdříve a co nejdříve si sestavit srovnávací tabulku předmětů.

2. Může se stát, že vybraný předmět není na zahraniční univerzitě v době výjezdu studenta otevřen, obvykle z důvodu nedostatečného počtu zájemců. Řešenním je pak vybrat ve spolupráci s ÚADI jiný předmět uznatelný jako ekvivalentní (pro úpravy studijního plánu na zahraniční univerzitě je zpravidla lhůta 14 dnů). V případě, že se jiný vhodný předmět nenajde a student rozhodně nechce rozvolňovat studium, bylo by pak krajním řešením návrat z pobytu zpět, což je nežádoucí a student pak nemá nárok na finanční podporu z programu Erasmus nebo Socrates.

3. Na některých univerzitách mohou být zkoušky studentů skládány nikoliv po skončení semestru ale až na konci celého školního roku. Při výjezdu na 1 semestr by pak student neměl možnost na zahraniční univerzitě zkoušky skládat. Doporučujeme dopředu si ověřit.

4. Je snazší sestavovat studijní plán a ekvivalentní předměty při výjezdu na 1 rok. Student si tak může na zahraniční univerzitě vybírat z předmětů zimního i letního semestru.

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel