UADI uadi uadi
  Domů  »  Průmysl a Služby   »  Nabídka služeb
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Nabídka služeb v oblasti dynamiky vozidel  

Nabízíme široký okruh služeb pro:

 

Slubžby pro zákazníky v automobilovém průmyslu i provozovatele vozidel

 • Školení pro firmy automobilního průmyslu
 • Příprava a stavba vozu (Mechanical Design)
  • Návrh a optimalizace kinematiky zavěšení kol
  • Návrh mechanismů odpružení vozidla
 • Simulace vozidel
 • Jízdní zkoušky, testování
 • Systematický přístup k testování a vývoji vozu s počítačovou podporou
 • Laboratorní měření
  • Měření těžiště
  • Měření momentu setrvačnosti kolem svislé osy
  • 3D Měření kinematických bodů náprav
  • 3D měření geometrických tvarů součástí a karoséri
  • Měření geometrie kol 
  • Vyvážení kol a měření excentricity pneumatik
  • Měření tlumičů, pružin a stabilizátorů - připravujeme
  • Měření na válcové zkušebně - připravujeme
  • Měření torzní tuhosti rámu a karosérie s využitím přesných 3D scannerů
  • 3D tisk prototypových součástí
  • Reversní inženýrství
 • Hardware In the Loop – připravujeme.
 • SADT - Systém of Automotive Development Tools
  • Využití nástrojů systému SADT během spolupráce
 • Tvorba softwarových nástrojů pro podporu vývoje a testování vozu

Motorsport

 • Měření parametrů závodních vozů
 • Pomoc s nastavením vozu během testů
 • Analýza dat
  • Pomoc při zavedení sběru dat
   • Vedení záznamu dat o vozidle s návazností na měřící systém a použité snímače
   • Pomoc při výběru vhodných snímačů
   • Kalibrace snímačů
  • Pomoc přo vyhodnocení dat během testů
 • Příprava a stavba vozu (Mechanical Design)
  • Návrh a optimalizace kinematiky zavěšení kol
  • Návrh mechanismů odpružení vozidla
  • Simulace vozidla
 • Systematický přístup k testování a vývoji vozu s počítačovou podporou

3D laboratoř a inverzní inženýrství

 • 3D scannovaní malých i velkých součástí (objektů)
 • tvorba modelů ve formátu STL
 • 3D modely CAD modelů

 

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel