UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Dynamika vozidel  »  Verifikace výstupů
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Měření geometrických vstupů a verifikace geometrických výstupů pro simulační výpočty  

Optický systém Tritop může být využit také pro verifikaci matematického modelu vytvořeného např. s využitím multi-body programů. A to tak, že jsou porovnávány výstupy tohoto modelu se stejnými parametry měřenými na skutečném objektu (vozidle). Tento postup může být využit při posuzování zavěšení kola. Základními veličinami (výstupy modelu), na jejichž základě mohou být výstupy modelu porovnávány s měřením jsou tyto:

  • sbíhavost a rozbíhavost kol
  • odklon kola
  • příklon a záklon rejdové osy
  • rozdíl úhlů rejdů
  • rovnoběžnost náprav
  • symetrie náprav

V případě, že jsou tyto hodnoty řešeny pro statickou (jízdní) polohu karoserie kola jedná se o tzv. geometrii zavěšení. Je-li zároveň řešena změna těchto veličin v závislosti na relativním zdvihu kola vůči karosérii nebo v závislosti na natočení kol jde o tzv. kinematické charakteristiky.

Měření kinematických charakteristik zavěšení a geometrie kol se systémem Tritop probíhá následujícím způsobem. Na ráfek kola jsou umístěny kódované body systému Tritop. Další body jsou umístěny na rám nebo karoserii vozidla. Je provedena sada několika měření, na jejichž základě je možné určit rovinu a střed kola (využití jednotkového vektoru osy kola). Je tedy již možné získat jak geometrii zavěšení, tak při měření v několika výškových polohách karoserie a různých úhlech natočení kol i kinematické charakteristiky.

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel