UADI uadi uadi
  Domů  »  Výzkum   »  Dynamika vozidel  »  Měření deformace
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Měření deformace karosérie vozidla  

Optické skenery dostupné na ÚADI mohou být využity rovněž pro měření deformací (především specializovaný modul systému Tritop je pro tyto účely vhodný). V různých zatěžovacích stavech jsou zjišťovány polohy referenčních bodů, z nichž je následně určena příslušná deformace. Jako příklad deformačního měření optickými skenery může být měření torzní tuhosti karoserie. Tento typ deformačního měření byl na několika vozidlech na ÚADI úspěšně realizován. 

Zkrutná tuhost karoserie je důležitým údajem při konstrukci automobilu. Má svůj význam pro aktivní i pasivní bezpečnosti vozidla. Jízdní vlastnosti vozidla při jízdě v zatáčce mimo jiné závisí na rozložení svislého zatížení jednotlivých kol. Rozložení svislého zatížení úzce souvisí s klopením karosérie. Bude-li zkrutná tuhost karoserie malá, pak zkroucení karoserie změní poměry svislých zatížení kol na jednotlivých nápravách vůči poměrům, kterých se chtělo docílit volbou klopných tuhostí jednotlivých náprav. Vzhledem k tomu, že změny tvaru při torzním kroucení jsou malé je obtížné tuto deformaci běžnými mechanickými systémy měřit.

Pro měření torzní tuhosti karoserie je využíváno zařízení Tritop. Pro výpočet torzní tuhosti je třeba znát zatěžující moment (zjišťován pomocí tenzometrických vah z reakcí pod koly vozidla), který je vyvolán zvedáním jedné části vozidla. Dále je třeba znát deformaci (úhel zkroucení), která je zjištěna zařízením Tritop ze změny polohy bodů umístěných na karoserii vozidla v jednotlivých zatěžovaných stavech.  

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel