UADI uadi uadi
  Domů  »  O nás   »  Profil ústavu
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Ústav automobilního a dopravního inženýrství  

Vše aktuální o ústavu najdete na webu:

https://automotiveengineering.online/ .

 

Ústav automobilního a dopravního inženýrství se člení na tři odbory:

  • Odbor pohonných jednotek
  • Odbor motorových vozidel
  • Odbor transportních a stavebních strojů

Základními prioritami ústavu jsou: kvalitní a moderní vzdělávání ve všech garantovaných studijních oborech, pokročilý výzkum a vývoj v oblasti automobilní a dopravní techniky, široká spolupráce s průmyslovou sférou i ostatními universitami a kvalitní absolventi, o něž je zájem na trhu práce.

Pedagogická činnost

Ústav zajišťuje výuku pro bakalářské, magisterské i doktorské studium, a to od teoretických základů oboru stavby strojů a zařízení, přes jejich detailnější problematiku a pokročilé navrhování s využitím nejmodernějších metod a postupů CAD a CAE, až po diagnostiku, zkoušení a měření. Vzdělávání je zaměřeno na spalovací motory, motorová vozidla, jejich příslušenství, stavební a zemědělské stroje, dopravní a manipulační zařízení a systémy.  Studenti mají možnost zpracovávat své semestrální a závěrečné práce v úzké spolupráci se špičkovými průmyslovými partnery. Absolventi však získají i obecné dovednosti a znalosti, jež jim umožní uplatnění na projekčních, konstrukčních, výrobních a výzkumných pracovištích i mimo automobilní a dopravní průmysl.

Ústav rovněž zaštiťuje projekt Formule Student, který umožňuje studentům v rámci týmu TU Brno Racing využít jejich schopnosti při návrhu a stavbě závodního monopostu a při provozu závodního týmu i jeho marketingu, včetně účasti na vybraných světových závodech.

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost ústavu je zaměřena na konstrukci, numerické simulace a experimentální ověřování dynamiky spalovacích motorů i motorových vozidel, snižování hluku a vibrací strojních zařízení a jejich životnost, ekologické dopady provozu motorových vozidel a alternativní pohony, rapid prototyping a reversní inženýrství, experimentální ověřování deformací karoserie motorových vozidel, navrhování nosných konstrukcí stavebních atransportních strojů, simulace materiálových toků v hromadné výrobě, simulace a ověřování hutních účinků vibračních válců a modelování mísících procesů v partikulárních látkách.

Na ústavu je taktéž vyvíjeno vlastní programové vybavení, umožňující řešit specifické problémy vědy, výzkumu a vývoje. Ústav také usiluje o zapojení vynikajících studentů do aplikovaného a průmyslového výzkumu.

Projekty:

Odborná spolupráce

Ústav dlouhodobě spolupracuje s mnoha významnými domácími i zahraničními průmyslovými společnostmi, např. Škoda Auto, Continental, BOSCH, Hanon Systems Autopal, Robert Bosch GmbH Stuttgart, FEV, Ricardo Prague, Magna Powertrain, Tatra, Zetor, TRW Automotive, Timken, Tedom, AMMANN, OTIS, a universitami, např. ČVUT Praha, Mendelova universita v Brně, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, TU Kaiserslautern, TU Dresden, TU München a RWTH Aachen.

 

pixel
Formule Student 
Formule Student

 
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel