UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Závěrečné práce
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Závěrečné práce  

Témata závěrečných prací

Poslední aktualizace:   18. 9. 2017

 • zveřejněny seznamy témat závěrečných prací vedených na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů pro
  • bakalářské studium
   • obecný typ studia
    • obor B-STI - Základy strojního inženýrství
  • navazující magisterské studium
   • obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství
    • 1. ročník
    • 2. ročník

1. Bakalářské studium

 • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Základy strojního inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Seznam témat prací

Doporučujeme výběr tématu neuspěchat a postupovat s rozvahou.

Postup při zájmu o konkrétní téma

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Seznam témat prací

Postup při zájmu o konkrétní téma

 • Profesní typ studia

Studijní obor B-SSZ - Stavba strojů a zařízení

Seznam témat prací

2. Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Seznam témat prací pro 1. r.

Seznam témat prací pro 2. r.

Doporučujeme výběr tématu neuspěchat a postupovat s rozvahou.

Postup při zájmu o konkrétní téma

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Seznam témat prací

 

Pokyny k vypracování

Poslední aktualizace:  22. 5. 2017

 • Byla přidána Směrnice děkana č. 5/2016 ke zveřejňování závěrečných prací
 • Byly doplněny Pokyny ÚADI k vypracování závěrečných prací

 

Zpracování a úprava závěrečných prací se řídí

 1. Směrnicemi rektora VUT (dotupné na webu VUT)
 2. Směrnicemi děkana FSI (dostupné na webu FSI)
 3. Typografickými pokyny
 4. Normami k bibliografickým citacím
 5. Podklady a upřesněními ÚADI (včetně šablony pro zpracování závěrečných prací)
 6. Případnými dalšimi souvisejícími podklady

Souhrn těchto podkladů je k dispozici v následujícím archivu

Podklady k vypracovani zaverecnych praci-UADI.zip

Každý student je povinen:

1. Zkontrolovat, zda oproti souhrnu výše nevyšla aktuálně nová Směrnice rektora nebo Směrnice děkana. Pokud ano (takový případ může nastat), nově vydané platné směrnice mají přednost a student je povinen se jimi řídit.

2. Prostudovat si všechny příslušné směrnice a podklady.

3. Zpracovat práci podle těchto směrnic a podkladů s použitím dané šablony ÚADI.

Tisk závěrečné práce

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Jednostranný nebo poboustranný tisk závěrečné práce vedené na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů řeší Upřesnění ÚADI , který je součástí Podkladů k vypracování závěrečných prací na ÚADI výše.

 

Pokyny k odevzdání

Poslední aktualizace:   20. 5. 2019

1. Bakalářské studium

 • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Strojní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k odevzdání

  Společná schůzka k odevzdání prací pátek 24. 5. 2019, 10.00 h,
učebna A1/0737
  Pracovník ÚADI, kterému se odevzdávají závěrečné práce Pavla Toufarová,
místnost A1/0726
  Termín pro doručení posudků od vedoucích a oponentů, kteří nejsou interními zaměstnanci ÚADI středa 5. 6. 2019

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání jsou studentům předány v rámci předmětu FES - Seminář k bakalářské práci.

 • Profesní typ studia

Studijní obor B-SSZ - Stavba strojů a zařízení

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k odevzdání

  Společná schůzka k odevzdání prací pátek 24. 5. 2019, 9.00 h,
učebna A1/0737
  Pracovník ÚADI, kterému se odevzdávají závěrečné práce Pavla Toufarová,
místnost A1/0726
  Termín pro doručení posudků od vedoucích a oponentů, kteří nejsou interními zaměstnanci ÚADI středa 5. 6. 2019

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání jsou studentům předány v rámci předmětu FES - Seminář k bakalářské práci.

2. Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k odevzdání

  Společná schůzka k odevzdání prací pátek 24. 5. 2019, 12.00 h,
učebna A1/0737
  Pracovník ÚADI, kterému se odevzdávají závěrečné práce Pavla Toufarová,
místnost A1/0726
  Termín pro doručení posudků od vedoucích a oponentů, kteří nejsou interními zaměstnanci ÚADI středa 5. 6. 2019

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání jsou studentům předány v rámci předmětu QD6 - Seminář k diplomové práci.

 

Prezentace závěrečné práce

Poslední aktualizace:   20. 5. 2019

 • Upřesněny Pokyny k vytvoření prezentace závěrečné práce
  • přidáno upřesnění k pracem rešeršního charakteru

 

Pokyny pro studenty se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

1. Šablona prezentace ÚADI

Šablona prezentace ÚADI v českém jazyce

Šablona prezentace ÚADI v anglickém jazyce

 Šablona NENÍ POVINNÁ, student může použít jinou vhodnou šablonu.

2. Pokyny pro vytvoření prezentace závěrečné práce

Pokyny jsou k dipozici rovněž v Aktualitách předmětů viz níže. Zde je možno nalézt taktéž ukázky prezentací.

3. Termíny zbývajících prezentací závěrečných prácí v rámci předmětů

FES - Seminář k bakalářské práci

QD6 - Seminář k diplomové práci

naleznete na tomto odkazu. Na termín je nutno se přihlásit (přihlášky tamtéž).

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel