UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Závěrečné práce
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Závěrečné práce  

Témata závěrečných prací

Poslední aktualizace:   18. 9. 2017

 • zveřejněny seznamy témat závěrečných prací vedených na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů pro
  • bakalářské studium
   • obecný typ studia
    • obor B-STI - Základy strojního inženýrství
  • navazující magisterské studium
   • obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství
    • 1. ročník
    • 2. ročník

1. Bakalářské studium

 • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Základy strojního inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Seznam témat prací

Doporučujeme výběr tématu neuspěchat a postupovat s rozvahou.

Postup při zájmu o konkrétní téma

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Seznam témat prací

Postup při zájmu o konkrétní téma

 • Profesní typ studia

Studijní obor B-SSZ - Stavba strojů a zařízení

Seznam témat prací

2. Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Seznam témat prací pro 1. r.

Seznam témat prací pro 2. r.

Doporučujeme výběr tématu neuspěchat a postupovat s rozvahou.

Postup při zájmu o konkrétní téma

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Seznam témat prací

 

Pokyny k vypracování

Poslední aktualizace:  22. 5. 2017

 • Byla přidána Směrnice děkana č. 5/2016 ke zveřejňování závěrečných prací
 • Byly doplněny Pokyny ÚADI k vypracování závěrečných prací

 

Zpracování a úprava závěrečných prací se řídí

 1. Směrnicemi rektora VUT (dotupné na webu VUT)
 2. Směrnicemi děkana FSI (dostupné na webu FSI)
 3. Typografickými pokyny
 4. Normami k bibliografickým citacím
 5. Podklady a upřesněními ÚADI (včetně šablony pro zpracování závěrečných prací)
 6. Případnými dalšimi souvisejícími podklady

Souhrn těchto podkladů je k dispozici v následujícím archivu

Podklady k vypracovani zaverecnych praci-UADI.zip

Každý student je povinen:

1. Zkontrolovat, zda oproti souhrnu výše nevyšla aktuálně nová Směrnice rektora nebo Směrnice děkana. Pokud ano (takový případ může nastat), nově vydané platné směrnice mají přednost a student je povinen se jimi řídit.

2. Prostudovat si všechny příslušné směrnice a podklady.

3. Zpracovat práci podle těchto směrnic a podkladů s použitím dané šablony ÚADI.

Tisk závěrečné práce

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Jednostranný nebo oboustranný tisk pro závěrečné práce vedené na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů řeší Upřesnění ÚADI ke Směrnici děkana 3/2016, který je součástí Podkladů v vypracování závěrečných prací na ÚADI výše.

 

Pokyny k odevzdání

Poslední aktualizace:   25. 5. 2016

1. Bakalářské studium

 • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Strojní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů (společné obhajoby)

Pokyny k odevzdání

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání

 • Profesní typ studia

Studijní obor B-SSZ - Stavba strojů a zařízení

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k odevzdání

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání

2. Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů (společné obhajoby)

Pokyny k odevzdání

Studenti se závěrečnými pracemi vedenými na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k odevzdání

 

Prezentace závěrečné práce

Poslední aktualizace:   7. 6. 2017

 • Upřesněny Pokyny k vytvoření prezentace závěrečné práce
  • byly doplněny a aktualizovány informace na snímcích
         13, 14 - Použité informační zdroje zařazeny před Poděkování za pozornost

   

1. Šablona prezentace ÚADI

Šablona prezentace ÚADI v českém jazyce

Šablona prezentace ÚADI v anglickém jazyce

 • pro prezentace závěrečných prací studentů konajících Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů NENÍ POVINNÁ ani preferovaná

2. Pokyny pro vytvoření prezentace závěrečné práce

 • platí pro studenty dále uvedených oborů konajících Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů
  a to oborů

1) Bakalářské studium

 • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Strojní inženýrství

2) Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

3. Termíny zbývajících prezentací závěrečných prácí v rámci předmětů

FES - Seminář k bakalářské práci

QD6 - Seminář k diplomové práci

   pro studenty viz bod 2. výše ("Pokyny"): Na termín je nutno se přihlásit (omezeno počtem studentů - viz Seznam níže).

Seznam přihlášených studentů

Přihláška na termín

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel