UADI uadi uadi
  Domů  »  Studium   »  Státní závěrečné zkoušky
Mapa webu  |  Kde nás najdete  |  i-net  | 
 |  czech english    
  
   

Státní závěrečné zkoušky  

Poslední aktualizace:   9. 6. 2019

  • aktualizovány termíny a pořadí studentů ke SZZ pro SZZ konané na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

 

Činnosti spojené s ukončením studia a Státními závěrečnými zkouškami se řídí

1. Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně (dostupný  na web VUT)

2. Pokynem děkana č. 3/2019 (dostupný na webu FSI)

3. Pokyny a podklady ÚADI pro studenty navazujícími na výše uvedené normy a předpisy

1) Bakalářské studium

  • Obecný typ studia

Studijní obor B-STI - Strojní inženýrství

Studenti konající SZZ na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k průběhu SZZ

Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů

Místnosti určené ke konání SZZ

Termíny a pořadí studentů ke SZZ

Studenti konající SZZ na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k průběhu SZZ

Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů

Termíny a pořadí studentů ke SZZ

  • Profesní typ studia

Studijní obor B-SSZ - Stavba strojů a zařízení
(prezenční i kombinovaná forma studia)

Všichni studenti oboru B-SSZ - Stavba strojů a zařízení konají státní závěrečnou zkoušku na Odboru transportních a stavebních strojů.

Studenti konající SZZ na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k průběhu SZZ

Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů

Termíny a pořadí studentů ke SZZ

Prezenční typ studia

Kombinovaný typ studia

2) Navazující magisterské studium

Studijní obor M-ADI - Automobilní a dopravní inženýrství

Studenti konající SZZ na Odboru motorových vozidel a Odboru spalovacích motorů

Pokyny k průběhu SZZ

Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů

Místnosti určené pro konání SZZ

Termíny a pořadí studentů ke SZZ

Studenti konající SZZ na Odboru transportních a stavebních strojů

Pokyny k průběhu SZZ

Tematické okruhy k rozpravě z odborných předmětů

Termíny a pořadí studentů ke SZZ

pixel
pixel
pixel
pixel Staré www ústavu  | VUT  | FSI  | NETME  | Teacher  | HeRoDis  | Pracovní cesty  | Mail zaměstnanci  | Studis  | Mail studenti pixel